31 Mayıs 2014 Cumartesi

KİM O, DAHA HAYIRLI İNSANLAR?

Ders yeni bitmişti. Sürecin yüksek hararetinden olsa gerek, derhal haber sitelerini açtım. Alışmıştık artık!.. Her konuşmada, her kameralara hitapta sataşmalar hatta hakaretler sıradan hale gelmişti.
"Bakalım bu gün neler demiş", dedim içimden. Ama ekranda yazanları görünce donup kaldım. Boğazıma bir şey düğümlendi. Yüreğim acıdı. Kelimeler yenilir yutulur gibi değildi. "Sahte veli", "yalancı peygamber" "içi boş alim müsveddesi"
Daha fazla dayanamadım. Kapattım bilgisayarı.. Kafam uğulduyordu sanki.. Otomobile bindim. Bu kadar saldırıya karşı Muhterem Hocaefendi'ninbir koruyanı, bir kollayanı olmaması çok rikkatime dokundu. Çok hüzünlendim.. O talihsiz kelimeler kafamın içinde dönüp duruyordu. O kadar sarsılmışım ki, hangi yoldan kaç dakikada eve geldiğimi fark edemeden kendimi evin önünde buldum.

İçeri girdiğimde her zaman yaptığım gibi, derhal Kur'an--ı Kerim'i elime aldım. "Allah'ım medet" dedim.."Bir ışık, bir işaret Rabbim" Ve bir süre Kur'an-ı Kerim sayfalarını çevirdikten sonra tevafuk eden ayetin mealine baktım. Aynen şöyle yazıyordu.

Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vâd edilen gün gelinceye kadar bâtıla dalsın, oynasınlar. (Mearic Suresi 40,41,42)

Hakikaten merak içerisindeyim. Bakalım onların yerine gelecek "daha hayırlı insanlar" kimler olacak?

1 Ekim 2011 Cumartesi

KARADENİZ'DEN KARADELİĞE...

Einstein genel izafiyet teorisini ortaya attığında o zamana kadar hayal bile edilememiş öngörülerde bulunmuştu. Onun bu öngörülerinden önce uzay, hangi yöne bakılırsa o doğrultuda kusursuz durgun bir denize benzetiliyordu.

Ama Einstein genel izafiyet teorisinde uzayı, coşkun akan suyun ırmaktaki kayalardan dolayı tümsek ve çukurlar oluşturması gibi, engebeli yani eğri büğrü bir yapıda modelledi. Ona göre gök cisimleri etrafındaki uzayda kütlesi nispetinde eğrilikler oluşturuyor, ve her biri diğerlerinin oluşturduğu bu eğri geometri üzerinde kimi zaman yavaş, kimi zaman hızlı; kimi zaman düz, kimi zaman eğri yörüngelerde çalkalana çalkalana akıp gidiyorlar.

Dünyamız da bu gök cisimleri gibi Güneş'inin etrafında saatte yaklaşık 110,000 km yol alarak (ki bu sürat Ferrari'nin 360 katı oluyor) geçtiği yerde tekrar geçmemek üzere seyahatini devam ettiriyor. Nasıl ki ırmaklar sonunda denize kavuşup sükunete eriyor, Dünyamızın da bütün varını yoğunu içine dökeceği bir denizi olacaktır. Ve benim kanaatime göre Karadeniz'imiz, en sonunda bir Karadeliğe dökülecektir.O, gökleri ve yeri hikmetle ve ciddî bir maksatla yarattı. Devamlı sûrette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ay’ı da sizin hizmetinize veren O’dur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki O, azîz ve gafurdur (üstün kudret sahibi olup, aynı zamanda çok affedicidir). Zümer suresi 5. ayet

16 Eylül 2011 Cuma

İSTESENDE İSTEMESENDE...

Fizikteki entropi ilkesi, aslında termodinamiğin 3. kanunu olarak bilinir, bütün sistemlerin maksimum düzensizlik ve minimum enerjiye sahip olma eğiliminde olduğunu ifade eder. Bu düzensizliğe yönelme eğilimine rağmen, kainat eksiksiz sistemler bütünü ve her sistem ise kusursuz dengeler meşheridir. Yani sistemin her parçası 'gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah'a itaat eder...'

Göklerde ve yerde bulunan kim varsa, gerek isteyerek, gerek istemeyerek Allah’a itaat ederken, Hepsi döndürülüp O’na götürülürken, Onlar kalkıp Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar?Al-i imran 83

21 Mayıs 2010 Cuma

GÖNÜL DE Mİ BİR DUYU ORGANI ACABA?


Mülk suresi 23. ayet şöyle: "De ki: Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve gönüller veren O’dur. Sizin şükrünüz ne de az!"
Gönlün göz ve kulağımızla birlikte zikredilmesi acaba onun da bir duyu organı olduğunu mu ifade ediyor? Ne dersiniz?

DAĞLAR DA YÜRÜYEBİLİRMİŞ!


Aşağıdaki Kur'an ayeti bana İtalya'nın bir kasabasında geçenlerde gerçekleşen heyelan olayını hatırlattı.

MÜLK SURESİ:16. AYET –
Yüceler yücesi olan Allah’ın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yer çalkalanıp duruyor.